“A Liturxia é o cume ó cal tende a actividade da Igrexa e ao mesmo tempo a fonte de onde mana toda a súa forza” (Sacrosanctum Concilium, 10)

O CURSO DE LITURXIA busca achegar a todos os amantes da Liturxia un espazo de formación básica para todas aquelas persoas que desempeñan algún labor ou ministerio nas súas comunidades: lectores, acólitos, ministros extraordinarios da comuñón, etc.
 
Responsable
Elisardo Temperán Villaverde (Prefecto de Liturxia da Catedral de Santiago)
 
Docentes
Elisardo Temperán Villaverde (Prefecto de Liturxia da Catedral de Santiago)
Oscar Valado Domínguez (Director do Secretariado de Música Sacra)
Rafael Casas Delgado  (Subdelegado da Delegación de Liturxia)
Segundo Leonardo Pérez López (Director do ITC)
Andrés Fernández Farto (Director do ISCCR)
 
Duración
Desde o 1 de outubro ata o 20 de maio (15 sesións en sábados alternos)
 
Horario
Sábados alternos de 10:00 - 11:15 // 11:30 - 12:30
 

Contido

  • Que é a liturxia? (Historia e liturxia fundamental)
  • Que celebramos? (Sacramentos e sacramentales)
  • Quen celebra? (Cristo, Igrexa, comunidade, asemblea)
  • Cando celebramos? (O ano litúrxico, o domingo, o santoral)
  • Onde celebramos? (Espazos e lugares, símbolos litúrxicos)
  • Como celebramos? (Participación litúrxica, ministerios laicales)
  • As Celebracións dominicais en ausencia de presbítero
  • Música litúrxica


A materia de Música litúrxica será validada a todos aqueles que fagan ao mesmo tempo o CURSO DE MÚSICA SACRA.

Tras a finalización do CURSO DE LITURXIA o alumno obterá un certificado de asistencia e aproveitamento, asinado polo Sr. Arcebispo, o Coordinador do Curso de Liturxia e o Director da Escola.