Sede Pontevedra

 

Curso 2018-19

 

Coordinadora: Maria del Carmen Gallego Canda

 

Este ano ofertaranse - sempre e cando se chegue ó número mínimo de matrículas - os dous primeiros bloques do programa da DECA Primaria: A mensaxe cristiá (6 créditos) e Relixión, cultura e valores (6 créditos). 

Curso: Iglesia, sacramentos y moral

ts curso1

TS Coruña Horarios

Curso: Pedadogía y Didáctica de la Religión Católica


TS pontevedra