Plan Novo: 3 + 2

Bacharelato en Ciencias Relixiosas

 

1º de Bacharelato / primeiro semestre
13 setembro (mércores) 18 setembro (luns) 20 setembro (mércores)
19:00 – 20:30

Hª Filosofía I (A e M)

Prof. Carlos Pose Varela

Introducción Sagra. Escrit.

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

20:45 – 22:15

Metaf., Lóxica, Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

Pedagoxía da Relixión I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

25 setembro (luns) 27 setembro (mércores) 2 outubro (luns)
19:00 – 20:30

Filosofía e Fenome. Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

Hª Filosofía I (A e M)

Prof. Carlos Pose Varela

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

20:45 – 22:15

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

Metaf., Lóxica, Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

4 outubro (mércores) 9 outubro (luns) 11 outubro (mércores)
19:00 – 20:30

Metaf., Lóxica, Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

Filosofía e Fenome. Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

Hª Filosofía I (A e M)

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Pedagoxía da Relixión I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Introducción Sagra. Escrit.

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Metaf., Lóxica, Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

16 outubro (luns) 18 outubro (mércores) 23 outubro (luns)
19:00 – 20:30

Filosofía e Fenome. Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

Filosofía e Fenome. Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

20:45 – 22:15

Introducción Sagra. Escrit.

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Pedagoxía da Relixión I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

25 outubro (mércores) 30 outubro (luns) 6 novembro (luns)
19:00 – 20:30

Introducción Sagra. Escrit.

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Hª Filosofía I (A e M)

Prof. Carlos Pose Varela

Introducción Sagra. Escrit.

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

Metaf., Lóxica, Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

8 novembro (mércores) 13 novembro (luns) 15 novembro (mércores)
19:00 – 20:30

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

Filosofía e Fenome. Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

Hª Filosofía I (A e M)

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Pedagoxía da Relixión I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Introducción Sagra. Escrit.

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Metaf., Lóxica, Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

20 novembro (luns) 22 novembro (mércores) 27 novembro (luns)
19:00 – 20:30

Introducción Sagra. Escrit.

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

Filosofía e Fenome. Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

20:45 – 22:15

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Pedagoxía da Relixión I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

29 novembro (mércores) 4 decembro (luns) 11 decembro (luns)
19:00 – 20:30

Hª Filosofía I (A e M)

Prof. Carlos Pose Varela

Filosofía e Fenome. Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

20:45 – 22:15

Metaf., Lóxica, Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

Introducción Sagra. Escrit.

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Pedagoxía da Relixión I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

13 decembro (mércores) 18 decembro (luns) 20 decembro (mércores)
19:00 – 20:30

Hª Filosofía I (A e M)

Prof. Carlos Pose Varela

Introducción Sagra. Escrit.

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Filosofía e Fenome. Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

20:45 – 22:15

Metaf., Lóxica, Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

 

 

 

1º de Bacharelato  / segundo semestre
22 xaneiro (luns) 24 xaneiro (mércores) 29 xaneiro (luns)
19:00 – 20:30

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

Didáctica de ERE I(5)

Prof. Miguel de la Mata

Semin. Metodol. e Investig.

Prof. Carlos Pose Varela

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

31 xaneiro (mércores) 5 febreiro (luns) 7 febreiro (mércores)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

19 febreiro (luns) 21 febreiro (mércores) 26 febreiro (luns)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

28 febreiro (mércores) 5 marzo (luns) 7 marzo  (mércores)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

20:45 – 22:15

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

12 marzo (luns) 14 marzo (mércores) 21 marzo (mércores)
19:00 – 20:30

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

Semin. Metodol. e Investig.

Prof. Carlos Pose Varela

9 abril (luns) 11 abril (mércores) 16 abril (luns)
19:00 – 20:30

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

20:45 – 22:15

Semin. Metodol. e Investig.

Prof. Carlos Pose Varela

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

18 abril (mércores) 23 abril (luns) 25 abril (mércores)
19:00 – 20:30

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

30 abril (luns) 2 maio (mércores) 7 maio (luns)
19:00 – 20:30

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

Semin. Metodol. e Investig.

Prof. Carlos Pose Varela

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

9 maio (mércores) 14 maio (luns) 16 maio (mércores)
19:00 – 20:30

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Semin. Metodol. e Investig.

Prof. Carlos Pose Varela

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

  21 maio (luns) 23 maio (mércores) 28 maio (luns)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

Semin. Metodol. e Investig.

Prof. Carlos Pose Varela

  30 maio (mércores)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

20:45 – 22:15

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

 

 

 

(5) Curso en conxunto con 2º de Grado