Plan Vello: 4 + 1

Grado en Ciencias Relixiosas

 
4º de Grao / primeiro semestre - Curso 2017/18
12 setembro (martes) 14 setembro (xoves) 19 setembro (martes)
19:00 – 20:30

Marioloxía

Prof. Fátima Romar Vázquez

Doutrina Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

A Música: itinerarium fidei

Prof. Óscar Valado

20:45 – 22:15

Escatoloxía

Prof. Luis García Bernadal

Pedagoxía da Relixión II3

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Espiritual4

Prof. Ricardo Vázquez Freire

21 setembro (xoves) 26 setembro (martes) 28 setembro (xoves)
19:00 – 20:30

Marioloxía

Prof. Fátima Romar Vázquez

Marioloxía

Prof. Fátima Romar Vázquez

Escatoloxía

Prof. Luis García Bernadal

20:45 – 22:15

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Doutrina Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

3 outubro (martes) 5 outubro (xoves) 10 outubro (martes)
19:00 – 20:30

Pastoral Infancia -Xuventude

Prof. Miguel de la Mata

A Música itinerarium fidei

Prof. Óscar Valado

Pastoral Infancia -Xuventude

Prof. Miguel de la Mata

20:45 – 22:15

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Doutrina Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

17 outubro (martes) 19 outubro (xoves) 24 outubro (martes)
19:00 – 20:30

Pastoral Infancia -Xuventude

Prof. Miguel de la Mata

A Música itinerarium fidei

Prof. Óscar Valado

Marioloxía

Prof. Fátima Romar Vázquez

20:45 – 22:15

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Escatoloxía

Prof. Luis García Bernadal

26 outubro (xoves) 31 outubro (martes) 7 novembro (martes)
19:00 – 20:30

Doutrina Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Doutrina Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Marioloxía

Prof. Fátima Romar Vázquez

20:45 – 22:15

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

Escatoloxía

Prof. Luis García Bernadal

9 novembro (xoves) 14 novembro (martes) 16 novembro (xoves)
19:00 – 20:30

A Música itinerarium fidei

Prof. Óscar Valado

Doutrina Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Marioloxía

Prof. Fátima Romar Vázquez

20:45 – 22:15

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

21 novembro (martes) 23 novembro (xoves) 28 novembro (martes)
19:00 – 20:30

Pastoral Infancia -Xuventude

Prof. Miguel de la Mata

Escatoloxía

Prof. Luis García Bernadal

A Música itinerarium fidei

Prof. Óscar Valado

20:45 – 22:15

Doutrina Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

30 novembro (xoves) 5 decembro (martes) 12 decembro (martes)
19:00 – 20:30

Marioloxía

Prof. Fátima Romar Vázquez

Pastoral Infancia -Xuventude

Prof. Miguel de la Mata

Pastoral Infancia -Xuventude

Prof. Miguel de la Mata

20:45 – 22:15

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

Doutrina Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

14 decembro (xoves) 19 decembro (martes) 21 decembro (xoves)
19:00 – 20:30

Escatoloxía

Prof. Luis García Bernadal

Marioloxía

Prof. Fátima Romar Vázquez

A Música itinerarium fidei

Prof. Óscar Valado

20:45 – 22:15

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

Escatoloxía

Prof. Luis García Bernadal

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

 

3Curso en conxunto con 2º de Bacharelato

4Curso en conxunto con 2º de Bacharelato

 

4º de Grao  / segundo semestre - Curso 2017/18
23 xaneiro (martes) 25 xaneiro (xoves) 30 xaneiro (martes)
19:00 – 20:30

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

Investigación
20:45 – 22:15

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo

Traballo Fin de Bacherelato
1 febreiro (xoves) 6 febreiro (martes) 8 febrerio (xoves)
19:00 – 20:30

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

Investigación

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

20:45 – 22:15

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

Traballo Fin de Bacherelato

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo

20 febreiro (martes) 22 febreiro (xoves) 27 febreiro (martes)
19:00 – 20:30 Investigación

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

20:45 – 22:15 Traballo Fin de Bacherelato

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

1 marzo (xoves) 6 marzo (martes) 8 marzo (xoves)
19:00 – 20:30 Investigación

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

20:45 – 22:15 Traballo Fin de Bacherelato

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo

13 marzo (martes) 15 marzo  (xoves) 20 marzo (martes)
19:00 – 20:30 Investigación

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

20:45 – 22:15 Traballo Fin de Bacherelato

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

22 marzo (xoves) 10 abril (martes) 12 abril (xoves)
19:00 – 20:30 Investigación

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

20:45 – 22:15 Traballo Fin de Bacherelato

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo

17 abril (martes) 19 abril (xoves) 24 abril (martes)
19:00 – 20:30

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

Investigación
20:45 – 22:15

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo

Traballo Fin de Bacherelato
26 abril (xoves) 3 maio (xoves) 8 maio (martes)
19:00 – 20:30

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

20:45 – 22:15

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

15 maio (martes) 22 maio (martes) 24 maio (xoves)
19:00 – 20:30 Investigación

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

20:45 – 22:15 Traballo Fin de Bacherelato

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo

  29 maio (martes) 31 maio (xoves)
19:00 – 20:30

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

 
20:45 – 22:15

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo