INSTITUTO SUPERIOR COMPOSTELÁN DE CIENCIAS RELIXIOSAS

SÉ DE SANTIAGO

Plan Novo: 3 + 2

Bacharelato en Ciencias Relixiosas 

 

 

2º de Bacharelato / primeiro semestre -  curso 2017/18
12 setembro (martes) 14 setembro (xoves) 19 setembro (martes)
19:00 – 20:30

A.T.:Proféticos – Sapienciais

Prof. José A. Castro Lodeiro

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

A.T.:Proféticos – Sapienciais

Prof. José A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

N.T: Sinópticos e Feitos

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

21 setembro (xoves) 26 setembro (martes) 28 setembro (xoves)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Introducción ós Sacramentos

Prof. Andrés Fdez Farto

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

20:45 – 22:15

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

N.T: Sinópticos e Feitos

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

3 outubro (martes) 5 outubro (xoves) 10 outubro (martes)
19:00 – 20:30

Introducción ós Sacramentos

Prof. Andrés Fdez Farto

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

A.T.:Proféticos – Sapienciais

Prof. José A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

N.T: Sinópticos e Feitos

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

17 outubro (martes) 19 outubro (xoves) 24 outubro (martes)
19:00 – 20:30

Introducción ós Sacramentos

Prof. Andrés Fdez Farto

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

A.T.:Proféticos – Sapienciais

Prof. José A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

Pedagoxía da Relixión II 1

Prof. Miguel de la Mata

N.T: Sinópticos e Feitos 2

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

26 outubro (xoves) 31 outubro (martes) 7 novembro (martes)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Introducción ós Sacramentos

Prof. Andrés Fdez Farto

A.T.:Proféticos – Sapienciais

Prof. José A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

N.T: Sinópticos e Feitos

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

9 novembro (xoves) 14 novembro (martes) 16 novembro (xoves)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Introducción ós Sacramentos

Prof. Andrés Fdez Farto

N.T: Sinópticos e Feitos

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

20:45 – 22:15

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

21 novembro (martes) 23 novembro (xoves) 28 novembro (martes)
19:00 – 20:30

A.T.:Proféticos – Sapienciais

Prof. José A. Castro Lodeiro

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Introducción ós Sacramentos

Prof. Andrés Fdez Farto

20:45 – 22:15

N.T: Sinópticos e Feitos

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

30 novembro (xoves) 5 decembro (martes) 12 decembro (martes)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

A.T.:Proféticos – Sapienciais

Prof. José A. Castro Lodeiro

Introducción ós Sacramentos

Prof. Andrés Fdez Farto

20:45 – 22:15

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

N.T: Sinópticos e Feitos

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

14 decembro (xoves) 19 decembro (martes) 21 decembro (xoves)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

A.T.:Proféticos – Sapienciais

Prof. José A. Castro Lodeiro

Introducción ós Sacramentos

Prof. Andrés Fdez Farto

20:45 – 22:15

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

N.T: Sinópticos e Feitos

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

 

1Curso en conxunto con 4º Grado

2Curso en conxunto con 4º Grado

 

2º de Bacharelato  / segundo semestre
23 xaneiro (martes) 25 xaneiro (xoves) 30 xaneiro (martes)
19:00 – 20:30

N.T.: Corpus Paulino

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Deus Un e Trino

Prof. Benito Méndez Fernández

Cristoloxía

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

20:45 – 22:15

Moral Fundamental

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Sacram. I: Baut- Conf- Pr. Eu.

Profa Fátima Romar Vázquez

Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán Villav.

1 febreiro (xoves) 6 febreiro (martes) 8 febrerio (xoves)
19:00 – 20:30

Hª Igrexa I: Antiga e Media

Prof. Xesús Niño Sánchez

N.T.: Corpus Paulino

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Deus Un e Trino

Prof. Benito Méndez Fernández

20:45 – 22:15

Deus Un e Trino

Prof. Benito Méndez Fernández

Moral Fundamental

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Cristoloxía

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

20 febreiro (martes) 22 febreiro (xoves) 27 febreiro (martes)
19:00 – 20:30

Hª Igrexa I: Antiga e Media

Prof. Xesús Niño Sánchez

Deus Un e Trino

Prof. Benito Méndez Fernández

N.T.: Corpus Paulino

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

20:45 – 22:15

Sacram. I: Baut- Conf- P. Eu.

Profa Fátima Romar Vázquez

Cristoloxía

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Moral Fundamental

Prof. Gonzalo Rodríguez César

1 marzo (xoves) 6 marzo (martes) 8 marzo (xoves)
19:00 – 20:30

Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán Villav.

Hª Igrexa I: Antiga e Media

Prof. Xesús Niño Sánchez

Deus Un e Trino

Prof. Benito Méndez Fernández

20:45 – 22:15

Sacram. I: Baut- Conf- Pr. Eu.

Profa Fátima Romar Vázquez

Cristoloxía

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán Villav.

13 marzo (martes) 15 marzo  (xoves) 20 marzo (martes)
19:00 – 20:30

N.T.: Corpus Paulino

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán Villav.

Hª Igrexa I: Antiga e Media

Prof. Xesús Niño Sánchez

20:45 – 22:15

Moral Fundamental

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Sacram. I: Baut- Conf- Pr. Eu.

Profa Fátima Romar Vázquez

Cristoloxía

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

22 marzo (xoves) 10 abril (martes) 12 abril (xoves)
19:00 – 20:30

Deus Un e Trino

Prof. Benito Méndez Fernández

N.T.: Corpus Paulino

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Sacram. I: Baut- Conf- Pr. Eu.

Profa Fátima Romar Vázquez

20:45 – 22:15

Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán Villav.

Moral Fundamental

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán Villav.

17 abril (martes) 19 abril (xoves) 24 abril (martes)
19:00 – 20:30

Hª Igrexa I: Antiga e Media

Prof. Xesús Niño Sánchez

Deus Un e Trino

Prof. Benito Méndez Fernández

N.T.: Corpus Paulino

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

20:45 – 22:15

Cristoloxía

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Sacram. I: Baut- Conf- Pr. Eu.

Profa Fátima Romar Vázquez

Moral Fundamental

Prof. Gonzalo Rodríguez César

26 abril (xoves) 3 maio (xoves) 8 maio (martes)
19:00 – 20:30

Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán Villav.

Deus Un e Trino

Prof. Benito Méndez Fernández

N.T.: Corpus Paulino

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

20:45 – 22:15

Cristoloxía

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán Villav.

Moral Fundamental

Prof. Gonzalo Rodríguez César

15 maio (martes) 22 maio (martes) 24 maio (xoves)
19:00 – 20:30

Hª Igrexa I: Antiga e Media

Prof. Xesús Niño Sánchez

N.T.: Corpus Paulino

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Deus Un e Trino

Prof. Benito Méndez Fernández

20:45 – 22:15

Sacram. I: Baut- Conf- Pr. Eu.

Profa Fátima Romar Vázquez

Cristoloxía

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Sacram. I: Baut- Conf- Pr. Eu.

Profa Fátima Romar Vázquez

  29 maio (martes) 31 maio (xoves)
19:00 – 20:30

Hª Igrexa I: Antiga e Media

Prof. Xesús Niño Sánchez

Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán Villav.

 
20:45 – 22:15

Moral Fundamental

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Cristoloxía

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes