Plan Vello: 4 + 1

Grado en Ciencias Relixiosas

 

3º de Grado / primeiro semestre
14 setembro (mércores) 19 setembro (luns) 21 setembro (mércores)
19:00 – 20:30

Didáctica da ERE III

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Orden e Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán

20:45 – 22:15

Teoloxía Pastoral

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Moral da Persoa

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Sacramento do Matrimonio

Prof. Santiago Pérez

26 setembro (luns) 28 setembro (mércores) 3 outubro (luns)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Didáctica da ERE III

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

20:45 – 22:15

Penitencia – Unción

Prof. Ángel Gutiérrez

Teoloxía Pastoral

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Moral da Persoa

Prof. Gonzalo Rodríguez César

5 outubro (mércores) 10 outubro (luns) 17 outubro (luns)
19:00 – 20:30

Orden e Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Orden e Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán

20:45 – 22:15

Penitencia – Unción

Prof. Ángel Gutiérrez

Sacramento do Matrimonio

Prof. Santiago Pérez

Penitencia – Unción

Prof. Ángel Gutiérrez

19 outubro (mércores) 24 outubro (luns) 26 outubro (mércores)
19:00 – 20:30

Didáctica da ERE III

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Orden e Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán

20:45 – 22:15

Teoloxía Pastoral

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Moral da Persoa

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Sacramento do Matrimonio

Prof. Santiago Pérez

7 novembro (luns) 9 novembro (mércores) 14 novembro (luns)
19:00 – 20:30

Orden e Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán

Didáctica da ERE III

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

20:45 – 22:15

Penitencia – Unción

Prof. Ángel Gutiérrez

Teoloxía Pastoral

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Moral da Persoa

Prof. Gonzalo Rodríguez César

16 novembro (mércores) 21 novembro (luns) 23 novembro (mércores)
19:00 – 20:30

Orden e Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Didáctica da ERE III

Prof. Miguel de la Mata Merayo

20:45 – 22:15

Penitencia – Unción

Prof. Ángel Gutiérrez

Sacramento do Matrimonio

Prof. Santiago Pérez

Teoloxía Pastoral

Prof. Miguel de la Mata Merayo

28 novembro (luns) 30 novembro (mércores) 5 decembro (luns)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Orden e Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

20:45 – 22:15

Moral da Persoa

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Sacramento do Matrimonio

Prof. Santiago Pérez

Moral da Persoa

Prof. Gonzalo Rodríguez César

7 decembro (mércores) 12 decembro (luns) 14 decembro (mércores)
19:00 – 20:30

Didáctica da ERE III

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Orden e Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

20:45 – 22:15

Teoloxía Pastoral

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Penitencia – Unción

Prof. Ángel Gutiérrez

Sacramento do Matrimonio

Prof. Santiago Pérez

19 decembro (luns) 21 decembro (mércores)
19:00 – 20:30

Penitencia – Unción

Prof. Ángel Gutiérrez

Didáctica da ERE III

Prof. Miguel de la Mata Merayo

 
20:45 – 22:15

Moral da Persoa

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Teoloxía Pastoral

Prof. Miguel de la Mata Merayo

 


3º de Grado / segundo semestre
23 xaneiro (luns) 25 xaneiro (mércores) 30 xaneiro (luns)
19:00 – 20:30

Corpus Xoánico

Prof. Ricardo Sanjurjo

Hª da Igrexa (M e C)

Prof. Xosé L. Mínguez Goyanes

Liturxia

Prof. Elisardo Temperán

20:45 – 22:15

Moral Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Ecumenis. e Confe. Xtianas

Prof. Rafael Casás Salgado

Acción Catequética

Prof. Miguel López Varela

1 febreiro (mércores) 6 febreiro (luns) 8 febreiro (mércores)
19:00 – 20:30

Psicoloxía Evolutiva

Prof. Miguel de la Mata

Corpus Xoánico

Prof. Ricardo Sanjurjo

Hª da Igrexa (M e C)

Prof. Xosé L. Mínguez Goyanes

20:45 – 22:15

Dereito Canónico

Prof.

Moral Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Ecumenis. e Confe. Xtianas

Prof. Rafael Casás Salgado

13 febreiro (luns) 15 febreiro (mércores) 20 febreiro (luns)
19:00 – 20:30

Liturxia

Prof. Elisardo Temperán

Psicoloxía Evolutiva

Prof. Miguel de la Mata

Corpus Xoánico

Prof. Ricardo Sanjurjo

20:45 – 22:15

Acción Catequética

Prof. Miguel López Varela

Ecumenis. e Confe. Xtianas

Prof. Rafael Casás Salgado

Moral Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

22 febreiro (mércores) 6 marzo (luns) 8 marzo (mércores)
19:00 – 20:30

Hª da Igrexa (M e C)

Prof. Xosé L. Mínguez Goyanes

Corpus Xoánico

Prof. Ricardo Sanjurjo

Psicoloxía Evolutiva

Prof. Miguel de la Mata

20:45 – 22:15

Acción Catequética

Prof. Miguel López Varela

Dereito Canónico

Prof.

Ecumenis. e Confe. Xtianas

Prof. Rafael Casás Salgado

13 marzo (luns) 15 marzo (mércores) 20 marzo (luns)
19:00 – 20:30

Liturxia

Prof. Elisardo Temperán

Psicoloxía Evolutiva

Prof. Miguel de la Mata

Corpus Xoánico

Prof. Ricardo Sanjurjo

20:45 – 22:15

Moral Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Dereito Canónico

Prof.

Acción Catequética

Prof. Miguel López Varela

22 marzo (mércores) 27 marzo (luns) 29 marzo (mércores)
19:00 – 20:30

Hª da Igrexa (M e C)

Prof. Xosé L. Mínguez Goyanes

Corpus Xoánico

Prof. Ricardo Sanjurjo

Psicoloxía Evolutiva

Prof. Miguel de la Mata

20:45 – 22:15

Ecumenis. e Confe. Xtianas

Prof. Rafael Casás Salgado

Moral Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Acción Catequética

Prof. Miguel López Varela

3 abril (luns) 5 abril (mércores) 24 abril (luns)
19:00 – 20:30

Liturxia

Prof. Elisardo Temperán

Psicoloxía Evolutiva

Prof. Miguel de la Mata

Liturxia

Prof. Elisardo Temperán

20:45 – 22:15

Corpus Xoánico

Prof. Ricardo Sanjurjo

Ecumenis. e Confe. Xtianas

Prof. Rafael Casás Salgado

Moral Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

26 abril (mércores) 3 maio (mércores) 8 maio (luns)
19:00 – 20:30

Hª da Igrexa (M e C)

Prof. Xosé L. Mínguez Goyanes

Psicoloxía Evolutiva

Prof. Miguel de la Mata

Corpus Xoánico

Prof. Ricardo Sanjurjo

20:45 – 22:15

Dereito Canónico

Prof.

Acción Catequética

Prof. Miguel López Varela

Moral Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

10 maio (mércores) 15 maio (luns) 22 maio (luns)
19:00 – 20:30

Hª da Igrexa (M e C)

Prof. Xosé L. Mínguez Goyanes

Corpus Xoánico

Prof. Ricardo Sanjurjo

Liturxia

Prof. Elisardo Temperán

20:45 – 22:15

Dereito Canónico

Prof.

Moral Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Ecumenis. e Confe. Xtianas

Prof. Rafael Casás Salgado

  24 maio (mércores) 29 maio (luns) 31 maio (mércores)
19:00 – 20:30

Psicoloxía Evolutiva

Prof. Miguel de la Mata

Corpus Xoánico

Prof. Ricardo Sanjurjo

Hª da Igrexa (M e C)

Prof. Xosé L. Mínguez Goyanes

20:45 – 22:15

Acción Catequética

Prof. Miguel López Varela

Moral Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Dereito Canónico

Prof.