PDF  Imprimir

Catálogo de Monografías

BAG/452
CARRÉ ALDAO, Uxío
A imprenta e a prensa en Galicia
Consellería de Cultura
1991
Santiago de Compostela
Xavier Agenjo e Ignacio Cabano
274 p. , 25 cm.
Imprentas

Fondo

Actual