INSTITUTO SUPERIOR COMPOSTELÁN DE CIENCIAS RELIXIOSAS

SÉ DE SANTIAGO

Plan Novo: 3 + 2

Bacharelato en Ciencias Relixiosas 

 

 

2º de Bacharelato / primeiro semestre -  curso 2017/18
12 setembro (martes) 14 setembro (xoves) 19 setembro (martes)
19:00 – 20:30

A.T.:Proféticos – Sapienciais

Prof. José A. Castro Lodeiro

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

A.T.:Proféticos – Sapienciais

Prof. José A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

N.T: Sinópticos e Feitos

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

21 setembro (xoves) 26 setembro (martes) 28 setembro (xoves)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Introducción ós Sacramentos

Prof. Andrés Fdez Farto

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

20:45 – 22:15

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

N.T: Sinópticos e Feitos

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

3 outubro (martes) 5 outubro (xoves) 10 outubro (martes)
19:00 – 20:30

Introducción ós Sacramentos

Prof. Andrés Fdez Farto

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

A.T.:Proféticos – Sapienciais

Prof. José A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

N.T: Sinópticos e Feitos

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

17 outubro (martes) 19 outubro (xoves) 24 outubro (martes)
19:00 – 20:30

Introducción ós Sacramentos

Prof. Andrés Fdez Farto

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

A.T.:Proféticos – Sapienciais

Prof. José A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

Pedagoxía da Relixión II 1

Prof. Miguel de la Mata

N.T: Sinópticos e Feitos 2

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

26 outubro (xoves) 31 outubro (martes) 7 novembro (martes)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Introducción ós Sacramentos

Prof. Andrés Fdez Farto

A.T.:Proféticos – Sapienciais

Prof. José A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

N.T: Sinópticos e Feitos

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

9 novembro (xoves) 14 novembro (martes) 16 novembro (xoves)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Introducción ós Sacramentos

Prof. Andrés Fdez Farto

N.T: Sinópticos e Feitos

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

20:45 – 22:15

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

21 novembro (martes) 23 novembro (xoves) 28 novembro (martes)
19:00 – 20:30

A.T.:Proféticos – Sapienciais

Prof. José A. Castro Lodeiro

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Introducción ós Sacramentos

Prof. Andrés Fdez Farto

20:45 – 22:15

N.T: Sinópticos e Feitos

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

30 novembro (xoves) 5 decembro (martes) 12 decembro (martes)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

A.T.:Proféticos – Sapienciais

Prof. José A. Castro Lodeiro

Introducción ós Sacramentos

Prof. Andrés Fdez Farto

20:45 – 22:15

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

N.T: Sinópticos e Feitos

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

14 decembro (xoves) 19 decembro (martes) 21 decembro (xoves)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

A.T.:Proféticos – Sapienciais

Prof. José A. Castro Lodeiro

Introducción ós Sacramentos

Prof. Andrés Fdez Farto

20:45 – 22:15

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

N.T: Sinópticos e Feitos

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

 

1Curso en conxunto con 4º Grado

2Curso en conxunto con 4º Grado

 

2º de Bacharelato  / segundo semestre
23 xaneiro (martes) 25 xaneiro (xoves) 30 xaneiro (martes)
19:00 – 20:30

N.T.: Corpus Paulino

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Deus Un e Trino

Prof. Benito Méndez Fernández

Cristoloxía

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

20:45 – 22:15

Moral Fundamental

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Sacram. I: Baut- Conf- Pr. Eu.

Profa Fátima Romar Vázquez

Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán Villav.

1 febreiro (xoves) 6 febreiro (martes) 8 febrerio (xoves)
19:00 – 20:30

Hª Igrexa I: Antiga e Media

Prof. Xesús Niño Sánchez

N.T.: Corpus Paulino

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Deus Un e Trino

Prof. Benito Méndez Fernández

20:45 – 22:15

Deus Un e Trino

Prof. Benito Méndez Fernández

Moral Fundamental

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Cristoloxía

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

20 febreiro (martes) 22 febreiro (xoves) 27 febreiro (martes)
19:00 – 20:30

Hª Igrexa I: Antiga e Media

Prof. Xesús Niño Sánchez

Deus Un e Trino

Prof. Benito Méndez Fernández

N.T.: Corpus Paulino

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

20:45 – 22:15

Sacram. I: Baut- Conf- P. Eu.

Profa Fátima Romar Vázquez

Cristoloxía

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Moral Fundamental

Prof. Gonzalo Rodríguez César

1 marzo (xoves) 6 marzo (martes) 8 marzo (xoves)
19:00 – 20:30

Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán Villav.

Hª Igrexa I: Antiga e Media

Prof. Xesús Niño Sánchez

Deus Un e Trino

Prof. Benito Méndez Fernández

20:45 – 22:15

Sacram. I: Baut- Conf- Pr. Eu.

Profa Fátima Romar Vázquez

Cristoloxía

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán Villav.

13 marzo (martes) 15 marzo  (xoves) 20 marzo (martes)
19:00 – 20:30

N.T.: Corpus Paulino

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán Villav.

Hª Igrexa I: Antiga e Media

Prof. Xesús Niño Sánchez

20:45 – 22:15

Moral Fundamental

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Sacram. I: Baut- Conf- Pr. Eu.

Profa Fátima Romar Vázquez

Cristoloxía

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

22 marzo (xoves) 10 abril (martes) 12 abril (xoves)
19:00 – 20:30

Deus Un e Trino

Prof. Benito Méndez Fernández

N.T.: Corpus Paulino

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Sacram. I: Baut- Conf- Pr. Eu.

Profa Fátima Romar Vázquez

20:45 – 22:15

Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán Villav.

Moral Fundamental

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán Villav.

17 abril (martes) 19 abril (xoves) 24 abril (martes)
19:00 – 20:30

Hª Igrexa I: Antiga e Media

Prof. Xesús Niño Sánchez

Deus Un e Trino

Prof. Benito Méndez Fernández

N.T.: Corpus Paulino

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

20:45 – 22:15

Cristoloxía

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Sacram. I: Baut- Conf- Pr. Eu.

Profa Fátima Romar Vázquez

Moral Fundamental

Prof. Gonzalo Rodríguez César

26 abril (xoves) 3 maio (xoves) 8 maio (martes)
19:00 – 20:30

Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán Villav.

Deus Un e Trino

Prof. Benito Méndez Fernández

N.T.: Corpus Paulino

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

20:45 – 22:15

Cristoloxía

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán Villav.

Moral Fundamental

Prof. Gonzalo Rodríguez César

15 maio (martes) 22 maio (martes) 24 maio (xoves)
19:00 – 20:30

Hª Igrexa I: Antiga e Media

Prof. Xesús Niño Sánchez

N.T.: Corpus Paulino

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Deus Un e Trino

Prof. Benito Méndez Fernández

20:45 – 22:15

Sacram. I: Baut- Conf- Pr. Eu.

Profa Fátima Romar Vázquez

Cristoloxía

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Sacram. I: Baut- Conf- Pr. Eu.

Profa Fátima Romar Vázquez

  29 maio (martes) 31 maio (xoves)
19:00 – 20:30

Hª Igrexa I: Antiga e Media

Prof. Xesús Niño Sánchez

Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán Villav.

 
20:45 – 22:15

Moral Fundamental

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Cristoloxía

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

 

 

 

Plan Vello: 4 + 1

Grado en Ciencias Relixiosas

 
4º de Grao / primeiro semestre - Curso 2017/18
12 setembro (martes) 14 setembro (xoves) 19 setembro (martes)
19:00 – 20:30

Marioloxía

Prof. Fátima Romar Vázquez

Doutrina Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

A Música: itinerarium fidei

Prof. Óscar Valado

20:45 – 22:15

Escatoloxía

Prof. Luis García Bernadal

Pedagoxía da Relixión II3

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Espiritual4

Prof. Ricardo Vázquez Freire

21 setembro (xoves) 26 setembro (martes) 28 setembro (xoves)
19:00 – 20:30

Marioloxía

Prof. Fátima Romar Vázquez

Marioloxía

Prof. Fátima Romar Vázquez

Escatoloxía

Prof. Luis García Bernadal

20:45 – 22:15

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Doutrina Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

3 outubro (martes) 5 outubro (xoves) 10 outubro (martes)
19:00 – 20:30

Pastoral Infancia -Xuventude

Prof. Miguel de la Mata

A Música itinerarium fidei

Prof. Óscar Valado

Pastoral Infancia -Xuventude

Prof. Miguel de la Mata

20:45 – 22:15

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Doutrina Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

17 outubro (martes) 19 outubro (xoves) 24 outubro (martes)
19:00 – 20:30

Pastoral Infancia -Xuventude

Prof. Miguel de la Mata

A Música itinerarium fidei

Prof. Óscar Valado

Marioloxía

Prof. Fátima Romar Vázquez

20:45 – 22:15

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Escatoloxía

Prof. Luis García Bernadal

26 outubro (xoves) 31 outubro (martes) 7 novembro (martes)
19:00 – 20:30

Doutrina Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Doutrina Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Marioloxía

Prof. Fátima Romar Vázquez

20:45 – 22:15

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

Escatoloxía

Prof. Luis García Bernadal

9 novembro (xoves) 14 novembro (martes) 16 novembro (xoves)
19:00 – 20:30

A Música itinerarium fidei

Prof. Óscar Valado

Doutrina Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Marioloxía

Prof. Fátima Romar Vázquez

20:45 – 22:15

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

21 novembro (martes) 23 novembro (xoves) 28 novembro (martes)
19:00 – 20:30

Pastoral Infancia -Xuventude

Prof. Miguel de la Mata

Escatoloxía

Prof. Luis García Bernadal

A Música itinerarium fidei

Prof. Óscar Valado

20:45 – 22:15

Doutrina Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

30 novembro (xoves) 5 decembro (martes) 12 decembro (martes)
19:00 – 20:30

Marioloxía

Prof. Fátima Romar Vázquez

Pastoral Infancia -Xuventude

Prof. Miguel de la Mata

Pastoral Infancia -Xuventude

Prof. Miguel de la Mata

20:45 – 22:15

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

Doutrina Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

14 decembro (xoves) 19 decembro (martes) 21 decembro (xoves)
19:00 – 20:30

Escatoloxía

Prof. Luis García Bernadal

Marioloxía

Prof. Fátima Romar Vázquez

A Música itinerarium fidei

Prof. Óscar Valado

20:45 – 22:15

Teoloxía Espiritual

Prof. Ricardo Vázquez Freire

Escatoloxía

Prof. Luis García Bernadal

Pedagoxía da Relixión II

Prof. Miguel de la Mata

 

3Curso en conxunto con 2º de Bacharelato

4Curso en conxunto con 2º de Bacharelato

 

4º de Grao  / segundo semestre - Curso 2017/18
23 xaneiro (martes) 25 xaneiro (xoves) 30 xaneiro (martes)
19:00 – 20:30

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

Investigación
20:45 – 22:15

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo

Traballo Fin de Bacherelato
1 febreiro (xoves) 6 febreiro (martes) 8 febrerio (xoves)
19:00 – 20:30

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

Investigación

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

20:45 – 22:15

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

Traballo Fin de Bacherelato

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo

20 febreiro (martes) 22 febreiro (xoves) 27 febreiro (martes)
19:00 – 20:30 Investigación

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

20:45 – 22:15 Traballo Fin de Bacherelato

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

1 marzo (xoves) 6 marzo (martes) 8 marzo (xoves)
19:00 – 20:30 Investigación

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

20:45 – 22:15 Traballo Fin de Bacherelato

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo

13 marzo (martes) 15 marzo  (xoves) 20 marzo (martes)
19:00 – 20:30 Investigación

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

20:45 – 22:15 Traballo Fin de Bacherelato

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

22 marzo (xoves) 10 abril (martes) 12 abril (xoves)
19:00 – 20:30 Investigación

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

20:45 – 22:15 Traballo Fin de Bacherelato

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo

17 abril (martes) 19 abril (xoves) 24 abril (martes)
19:00 – 20:30

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

Investigación
20:45 – 22:15

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo

Traballo Fin de Bacherelato
26 abril (xoves) 3 maio (xoves) 8 maio (martes)
19:00 – 20:30

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

20:45 – 22:15

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

15 maio (martes) 22 maio (martes) 24 maio (xoves)
19:00 – 20:30 Investigación

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

20:45 – 22:15 Traballo Fin de Bacherelato

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo

  29 maio (martes) 31 maio (xoves)
19:00 – 20:30

Patroloxía

Prof. Andrés Fernández Farto

Síntese Teolóxica

Prof. Luis García Bernadal

 
20:45 – 22:15

Teoloxía Vida Consagrada

Prof. Fran. Castro Miramontes

Didáctica ERE III

Prof. Miguel Mata Merayo