PDF  Imprimir

Catálogo de Monografías

BAG/473,474
Parlamentarios de Galicia
Biografías de deputados e senadores (1810-2001)
Parlamento de Galicia e Real Academia Galega
2001
Santiago de Compostela
Xosé R. Barreiro Fernández
2 vols. , 25 cm.
Galicia-Gobierno
Bibliografía

Fondo

Actual