PDF  Imprimir

Catálogo de Monografías

23840
NÓS. Páxinas galegas do diario da Cruña EL Noroeste(1918-1919)
Xunta de Galicia-Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades
2001
Santiago de Compostela
Edición facsimilar
222 p., 31 cm.
Prensa-Historia
en buen estado

Fondo

Antiga