PDF  Imprimir

Catálogo de Monografías

25147
MONTEAGUDO ROMERO, Xoaquín.
Regulamentos municipais I.
Xunta de Galicia.
1998.
Santiago de Compostela.
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
210 p; 24 cm.
Lingüística.

Fondo

Antiga