PDF  Imprimir

Catálogo de Monografías

X-939t
ANDRADE CERNADAS, José Miguel
compostea e o fenómeno xacobeo
O estado da cuestión dos estudios históricos
Sotelo Blanco
1999
Santiago de Compostela
201-211 p. 24 cm
Xacobeo
Separata de: A trabe de ouro, n. 10

Fondo

Actual